สามารถใช้เติมบัตร Cookie Card


 
 


เข้าไปที่เวปไซต์ https://www.cookiecard.in.th

 
   
สำหรับบัตร Cookie Card สามารถเติมเงินได้ที่นี่


โดยบัตรจะมีมูลค่าต่อไปนี้
49 บาท 1 เดือน
149 บาท 3 เดือน+3 วัน
299 บาท 6 เดือน+10 วัน
399 บาท 8 เดือน+20 วัน
ตรวจสอบสถานะ

หากใส่ข้อมูลบัตรถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่า "ระบบเติมเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ"
 
   

หากมีข้อผิดพลาด โดยข้อมูล Serial Code ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งว่า

"Serial Code ที่ผิดพลาด กรุณาลองอีกครั้ง"

หรือหากต้องการติดต่อ GM Hotline โทร 02-687-2777 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.