แจ้งปัญหาต่างๆ myCLINIC

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา

FAQ HISTORY
กรุณาทำการ Login ด้วย Ini3 Visa ID ก่อน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มการแจ้งปัญหา
หรือเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ของคุณ