ข่าวสารอัพเดท Update News

ข่าวประกาศ News

ประกาศ!! แจ้งเลื่อนเวลาการปิดให้บริการ GM HOTLINE ในช่วงวันที่ 15-19 และ 22-26 มิถุนายน 2558

  ทีมงานบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอประกาศแจ้งให้กับผู้เล่นทุกท่านได้ทราบว่า ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงระบบ
GM Hotline เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการปรับปรุงระบบ 2 สัปดาห์ เพราะเหตุนี้ทีมงาน GM Hotline จึงมี
ความจำเป็นต้องขอเลื่อนเวลาปิดทำการ โดยกำหนดช่วงเวลาการเปิดให้บริการระหว่างการปรับปรุงระบบ ดังต่อไปนี้...
   
  - ในวันจันทร์ที่  15  มิถุนายน 2558  -  วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  2558  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
  - ในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน 2558  -  วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
   
  สำหรับเวลาเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 GM Hotline ยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติ
   
  หลังจากทำการปิดปรับปรุงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว GM Hotline จะกลับมาเปิดให้บริการผู้เล่นทุกท่านในวันและเวลาปกติอีกครั้งคือ ทุกวันจันทร์
ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 19.00 น. โดยเริ่มจากวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 19.00 น. เป็นต้นไปค่ะ
 
  และในช่วงเวลาเลื่อนปิดทำการ GM Hotline เพื่อปิดปรับปรุงระบบ ผู้เล่นทุกท่านยังสามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับทุกเกม
ในเครืออินิทรีได้ที่ myCLINIC ตามลิ้งค์นี้เลยนะคะ https://www.mygame.in.th/myCLINIC/
   
  สุดท้ายนี้ ทางทีมงานต้องขออภัยความไม่สะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุกเกมของ บริษัท
อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ด้วยดีมาโดยตลอด ทีมงานขอขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ

 

  ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน  2558
               ทีมงานอินิทรี ดิจิตอล