ข่าวสารอัพเดท Update News

ข่าวประกาศ News

ประกาศ!! ปิดปรับปรุงระบบการเติมเงินประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1 ) ในวันที่ 14 พ.ค. 57 (07.30 น.- 12.00 น.)!!

 เรียน  ผู้เล่นเกมในเครืออินิทรีทุกท่าน

          ทีมงาน บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอประกาศแจ้งให้กับผู้เล่นทุกท่านได้ทราบว่า ทางทีมงานจะทำการ "ปิดปรับปรุงระบบการเติมเงิน
ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)" 
ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. เป็นการชั่วคราว เพื่ออัพเดทระบบการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับการเติมเงินของทุกเกมในเครืออินิทรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ภายในวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าใช้บริการระบบต่างๆ
เกี่ยวกับการเติมเงินได้เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้


          เกม Flyff, เกม Pangya, เกม 3ก๊ก2, เกม Club Mstar, เกม C9, เกม GranAge, เกม Divine Warriors และเกม Ministry of War
                    - ผู้เล่นจะไม่สามารถเติมเงินได้จากทุกช่องทาง
                    - ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้ คุกกี้ ภายในเกมได้

          เกม BOOMz, เกม Premier League Live, เกม Three Kingdoms, เกม War Emblem II, เกม Divosaga Plus และเกม Touch Online
                    - ผู้เล่นจะไม่สามารถเติมเงินได้จากทุกช่องทาง
                    - ผู้เล่นยังคงสามารถใช้ คุกกี้ ภายในเกมได้ตามปกติ

          เกม Epic Monsters และ Rhythm N Joy
                    - ผู้เล่นจะไม่สามารถเติมเงินได้จากทุกช่องทาง
                    - ผู้เล่นจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน คุกกี้ ให้เป็น Gem หรือ Ruby ได้
                    - ผู้เล่นยังคงสามารถใช้ Gem หรือ Ruby ภายในเกมได้ตามปกติ


          นอกจากรายละเอียดข้างต้นของแต่ละเกมแล้ว ผู้เล่นจะยังไม่สามารถใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ https://www.cookiecard.in.th และ i3play Mobile
Application ในเมนู Cookie Topup
ภายในวันและเวลาดังกล่าว อีกด้วย


          สุดท้ายนี้ ทีมงานอินิทรี จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเกมต่างๆ ในเครือ
บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ทางทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านจากใจจริงค่ะ ^^
                                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
                                                                                                                                                           ทีมงานอินิทรี ดิจิตอล