รวมปัญหาและวิธีการแก้ไขในการเข้าเกม myCOMPUTER
วิธีแก้ปัญหาตัวเกมถามหา PhysX
  เมื่อเกิดปัญหา Error ตามในภาพ สามารถแก้ไขปัญหาดังนี้
   
 
   
1. ให้คุณเข้าโฟลเดอร์เกม C9 ที่คุณติดตั้งไว้ จากนั้นลบไฟล์ตามในภาพออกให้หมด
   
 
   
2. ขั้นตอนต่อไปให้ลบโปรแกรม NVIDIA PhysX จากเครื่องโดย
   
  เข้าเมนู Start >> Control Panel >>> Programs and Features จากนั้น Uninstall โปรแกรม NVIDIA PhysX ตามภาพ
   
 
   
3. ดาวน์โหลดโปรแกรม NVIDIA PhysX จากเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่
   
4 คลิกปุ่ม Download
   
 
   
5. คลิกปุ่ม AGREE AND DOWNLOAD เพิ่มดาวน์โหลดโปรแกรม
   
 
   
6. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้คลิกที่ไฟล์จากนั้นคลิกปุ่ม RUN
   
 
   
7. เลือก I accept the license agreement จากนั้นกด NEXT
   
 
   
8. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น คลิก Finish เป็นอันเสร็จสิ้น
   
 
   
9. เข้าไปที่โฟลเดอร์ของ NVIDIA PhysX ที่พึ่งติดตั้งไปเมื่อสักครู่ ( ถ้าไม่เปลี่ยน Location ในการติดตั้งจะอยู่ที่
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common ) จากนั้น Copy ไฟล์ทั้งหมดตามภาพ
   
 
10. จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์เกม C9 ที่คุณติดตั้งไว้
   
 
   
   
11. กด Paste ไฟล์ ที่ Copy มาจากโฟลเดอร์ NVIDIA PhysX ลงในโฟลเดอร์เกม C9 จากนั้นทำตามภาพ
   
 
   
12. จากนั้นเข้าไปที่ Recycle Bin บน Destop ค้นหาไฟล์ PhysXCooking.dll ที่ถูกลบไปก่อนหน้า ลากกลับมาไว้บนพื้นที่ว่างบน Destop จากนั้นลากไปใส่ใน
  โฟลเดอร์เกม C9
   
 
   
13. หากทำครบและถูกต้องตามขั้นตอนจะได้ไฟล์ดังภาพตัวอย่างในโฟลเดอร์เกม C9
   
 
   
14. ให้คุณเปิดเกม C9 กรอก ID และ Password ให้เรียบร้อยจานั้นกด Login หลังจากนั้นให้คุณกดปุ่ม Check ด้านล่างปุ่ม Start
  เมื่อเสร็จสิ้นให้คุณปิดตัวเกม และทำการ Restart คอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถเข้าเกมได้ตามปกติ
   
 
   
  ขอขอบพระคุณ คุณ phasit2550 สมาชิกเว็บบอร์ด Ini3 ที่ร่วมแบ่งปันข้่อมูลดี ๆ
  *ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม