ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ